2017 m. rugsėjo 26 d., antradienis

Sapnelio sapnelis


(Dedikuoju mažai Anikutei)

Kiškelis Sapnelis neatsirado šiaip sau iš niekur, be nieko ir be tikslo. Kiškelis Sapnelis atėjo su didele misija - nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki ryto jis... miega. 


Arba snaudžia. Kartais dar snūduriuoja.


Ryte išlipęs iš lovos snaudžiančiai medituoja.


Medituoja ir perpiet.


Aptikęs gaivų ir ramų pavėsį iškart tingiai prigula.

Atsipalaiduoja...


Ir... saldžiai užsapnuoja.


Pasiekęs savo mielą lovą - jis vėl snūduriuoja...


...ir vėl saldžiai sapnuoja... Labai saldžiai. Tik gražius ir teigiamus sapnus. 


Pasiekęs savo mylimą krėslą, jis.. Aha! Atspėjot - atsipalaiduoja. Ir vėl toliau sapnuoja. 


Tik nepykit ant Sapnelio. Nepulkite teisti tinginio ir dykaduonio vardais. Sapnelis - pagarbos vertas kiškelis, besirūpinantis vaikelių sapnais. Neša palaimingą ramybę, tyrumą, užkrečia miegu ir pasirūpina sapnų grožiu!


Siūlai/YarnDMC Natura Just Cotton, 35 Nacar (100 % medvilnė/cotton, 50 g - 155 m), Drops Alpaca (50 g - 167m). Modelis/Pattern: Little Jack Rabbit by EineIdee.

2017 m. sausio 13 d., penktadienis

Zoja ir Zita arba Apie tikrą draugystę / Zoe and Zita or the Story About True Friendship


Vieną gražią prieškalėdinę dieną mano pašto dėžutę pasiekė laiškas su prašymu pagal pridėtą schemą pagaminti štai tokią porą draugių - drambliukę Zoją ir jos draugę pelytę Zitą. Teko pasiraitoti rankoves, nes darbo buvo daug - 26 detalės, kai kurios iš jų tokios smulkios, kad norėdavosi pasismailinti pirštus:) Na ir žinoma, karūna ir Zitos sijonėlis, kurias puošia kone 100 rankomis po vieną įsiūtų stiklo karoliukų! 

Bet ši istorija ne apie tai. Tai tik darbo detalės. Ši istorija apie Zoją ir Zitą!

Tad leiskite pristatyti - karališkoji drambliukė Zoja. Kiek nerangi, bet labai rami ir miela.   


One beautiful day before Christmas I found a letter in my mail with a request to make this pair of friends - elephant Zoe and her friend mouse Zita. Pretty serious work was waiting ahead - 26 details, some of which were so small that it was difficult to grab them. And of course the crown and Zita's skirt, that are decorated with nearly 100 hand sewn glass beads!

But this story is not about that... These are only the details of work process... This story is about Zoe and Zita!

So let me introduce - elephant Zoe the king! A bit clumsy, but very peaceful and cute.


Ji turi ištikimą draugę Zitą, kuri visada įneša daug džiaugsmo ir gyvybės į rimtą karališkų rūmų gyvenimą. Priešingai nei Zoja, Zita yra labai judri, nuolat čiauškanti ir be galo norinti dūkti. 

She has a faithful friend Zita, who brings a lot of joy and vitality into staid life of the royal home of Zoe. Zita makes a contrast to Zoe - she is very frisky, unceasingly prattling and willing to skylark.

                     


Drauge jos sudaro puikų duetą ir negali nė dienos viena be kitos.

Together they make a perfect duet - they can't stay without each other!

                     

Dažnai jos mėgsta žaisti pūkuotuoju Zitos kamuoliuku.

Sometimes they play with Zita's fluffy ball.
O kartais Zita dieną paverčia nesibaigiančiu šėlsmu!
- Zita, kur tu? 
- Ant tavo karūnos! 

But sometimes Zita turns the day into continuous spree!
- Zita, where are you?
- On your crown!

                       - Oi ne, jau tupiu ant tavo dešinės ausies! O dabar - ant straublio! 
- O, dabar matau tave, Zita!

- Oh no, I am already on your right ear! And now - on your nose!
- Oh, now I see you, Zita!


- Zita, na kur tu vėl dingai?
- Zoja, tu tokia nerangi! Tu net nematai, kad slepiuosi tau už nugaros! Bet nepaisant to, tu esi pati geriausia draugė pasaulyje - man taip gera leisti laiką drauge!
- Zita, tu taip pat praskaidrini kiekvieną mano dieną, o šalia tavęs aš galiu būti savimi!  

- Zita, where have you disappeared again? 
- Zoe, you ar so clumsy! You don't even notice that I am hiding behind your back! But nonetheless, you are the best friend in the world - it is such a fun to spend time with you! 
- Zita, you also jolly up me every single day! Together with you I can be myself!


Jos prisiglaudžia viena prie kitos lyg patvirtindamos ištartus žodžius. Žinoma, Zita negali ilgai nustygti vietoje, tad prabyla:
- Zoja, tu tokia faina - galiu ne tik dūkti su tavim, bet man net nereikia fotelio ar lovos! Įsirangau meiliai tavo glėby ir mane lanko patys gražiausi sapnai... 

They cuddle against each other as if proving their words. And, of course, Zita cannot stay in one place for a long minute and starts prattling again:
- Zoe, you are so wonderful - I can play and skylark with you and I don't even an armchair or a bed! I can just nestle on you and have the most beautiful dreams!

\


Ir visgi ši istorija ne apie dramblį ir pelę, ir net ne apie Zoją ir Zitą... Ši istorija apie draugystę. TIKRĄ draugystę... Tokią draugystę, kuriai nesvarbu, plonas tu ar storas, nerangus ar vikrus, didelis ar mažas... Kuriai nesvarbu, rūmuose tu gyveni, urve ar laukuose... Kuriai nesvarbu, kokia karūna puošia tavo galvą - nusagstyta deimantais ar nupinta iš lauko gėlių. Kuriai nesvarbu, ar tu apskritai turi karūną!

Though this story is not about the elephant and the mouse. Not even about Zoe and Zita. This story is about a friendship. TRUE friendship. A true friendship, when it makes no difference if you are thin or fat, clumsy or nimble, short or tall... When it makes no difference if you live in a royal palace, haunt or just on the fields... When it makes no difference if you have a jeweled crown or the crown made of flowers that you can find on the field. When it makes no difference if you have a crown at all!    Būk laimingas - turėk tikrą draugą! O gal net kelis. Ir rask savo kasdienybėję laiko tam, kas tau brangu... Būti tikru draugu - tai didžiulė atsakomybė!

Be happy - have a true friend! Or maybe a few of them. In your rutine find some time for the one you care... Being a friend is a huge responsibility!Siūlai/Yarn: DMC Natura Just Cotton (100 % medvilnė/cotton, 50 g - 155 m)   Modelis/Pattern: Elephant Zoe by moramadepattern.com2016 m. gruodžio 29 d., ketvirtadienis

Jūros dukra Marela

Nors Marela savo išvaizda ir išdykėliškai styrančiomis kasomis labai primena vienos švedų rašytojos veikėją raudonplaukę padaužą, ji yra visiškai kitokio būdo. Tai švelni, miela, svajinga mergaitė, kurios vardas reiškia spindinčią jūrą. Ir tai nesutapimas - ji gimusi pajūrio mieste ir be galo jūrą myli.
Galima sakyti, kad ji - jūros dukra. Marela - nuostabi vaikų draugė. Jos apsikabinimas veikia raminančiai kaip jūros ošimas.
Siūlai/YarnDMC Natura Just Cotton (100 % medvilnė/cotton, 50 g - 155 m). 
Modelis/PatternCute dolls Candice, Marine, Addy, Adeline by DuduToyFactory
 .  

2016 m. lapkričio 10 d., ketvirtadienis

Keliauninkė Alicija

Alicija. Dieviškai mėgstanti keliones! Tikra pasaulio gyventoja - ji myli kalnus ir lygumas, vandenynus ir sausumas, karštį ir šaltį, ateinantį kartu su sniegu. Aistrą keliauti ji turbūt bus paveldėjusi iš savo mamos, kurią kažkada taip pat patraukė tolimi kraštai, į kuriuos ji nutekėjo ir pasiliko gyventi - ten, kur karšta, kur liūtai ir žirafos, kur palmės ir gardūs vaisiai. Čia gimė ir Alicija. Turbūt skamba neįtikėtinai - Alicija yra geltonkasės Ievutės pusseserė! Alicija - be galo spalvinga asmenybė. Ne tik vidumi!
Keliauninkės Alicijos istorija ne iš piršto laužta. Tai lėlytė su istorija - ji iš tiesų gimusi kelionėse ir iš kelionių. Keliaudama automobiliu, visada su savimi turiu mezgimo/nėrimo įrankių ir siūlų, tad Alicija -  tikriausias kelionių projektas. Ir iš tiesų pabuvojo ji ir prie jūros, ir kalnuose, daugybę kilometrų sukorė automobilyje. Neabejoju, kad ji kažkuriam vaikui bus ištikima kelionių draugė!

Siūlai/YarnYarnArt Begonia (100% medvilnė). Kamšalas/Filling: sinteponas/polyester fiberfill. Modelis/PatternCute dolls Candice, Marine, Addy, Adeline by DuduToyFactory

2016 m. lapkričio 7 d., pirmadienis

Vilnonės gėlės

Vėstantiems orams ir grėsmingai artėjančiai žiemai kai kurie atsakingai jau iš anksto pasiruošė. Kažką panašaus teko gaminti prieš metus, tik šįkart kepurę modifikavome į tinkamesnę pagal amžių.
Šiltas, minkštas ir... žydintis visus metus!
Siūlai/YarnDrops Baby Merino (100% merino vilnos / merino wool). Metražas/Metrage: ~ 1050  m (~300 g), 6 kamuoliukai / skeins (50 g - 175 m). Modelis/Pattern: improvizacija / free improvisation.